Memory Keeping in the Digital Age: a public lecture at NUI Galway

John Cox, University Librarian, NUI Galway, is delighted to invite you to a public lecture by Dr. Sandra Collins, Director of the National Library of Ireland: Memory Keeping in the Digital Age

Sandra will talk about the digital collecting programme of the National Library of Ireland, and how these digital memories can be shared and added to. She will also address a major challenge for libraries across the world – collecting born digital materials.

Date: Wednesday 15 November 2017
Time: 1300 (Refreshments available from 1230)
Venue: Room G011, Hardiman Research Building, NUI Galway
For catering purposes please register at http://tinyurl.com/yc5s6jzn

Tá an-áthas ar John Cox, Leabharlannaí na hOllscoile, OÉ Gaillimh, cuireadh a thabhairt duit chuig léacht phoiblí leis an Dr Sandra Collins, Stiúrthóir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann: Memory Keeping in the Digital Age

Labhróidh Sandra faoi chlár bhailiúchán digiteach Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, agus conas cur leis na cuimhní digiteacha seo agus iad a roinnt. Ina theannta sin, pléifidh sí dúshlán mór do leabharlanna ar fud an domhain – ag bailiú ábhar digitghinte.

Dáta: Dé Céadaoin, an 15 Samhain

2017
Am: 1300 (sólaistí ar fáil ón 1230)
Ionad: Seomra G011, Áras Taighde Uí Argadáin, OÉ Gaillimh
D’fhonn cúrsaí lónadóireachta a shocrú, cláraigh ar http://tinyurl.com/yc5s6jzn